Οικονομικές Καταστάσεις & Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις

Κατωτέρω παρουσιάζονται, ανά έτος,
οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας:

2022
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2022

2021
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2021

2020
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2020

2019
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2019

2018
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2018

2017
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2017

2016
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2016
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2016

2015
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2015
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2015

2014
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2014
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2014

2013
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2013
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2013

2012
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2012
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2012

2011
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2011
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2011

2010
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2010
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2010

2009
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2009
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2009

2008
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2008
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2008

2007
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2007
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2007

2006
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2006
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2006

2005
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες – 31.12.2005
Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΠ – 31.12.2005

Click to access the login or register cheese